Bernadotternes 200-års jubilæum
 
Bernadotternes 200-års jubilæum blev fejret i Helsingør den 20. oktober 2010, hvor Helsingør Kommune var vært for de svenske og danske kongelige gæster. Projektleder var museumsinspektør Mona Faye, som her fortæller om begivenheden.
 
For 200 år siden var Helsingør centrum for en skelsættende begivenhed i den dansk-svenske historie - og den 20. oktober 2010 mødtes Dronning Margrethe med den svenske kong Carl XVI Gustaf, Dronning Silvia Kronprinsesse Victoria, Prins Daniel, Prins Carl Philip og Prinsesse Benedikte for at fejre Bernadotternes 200-års jubilæum.
 
Da jeg blev spurgt, om jeg ville være projektleder på arrangementet, begyndte jeg straks at udarbejde en minutplan, for i et stramt program er der ikke tid til at være spontan. Fra starten stod det klart, at en sådan opgave ville kræve et tæt samarbejde med en række mennesker, som på forskellig vis skulle være med til at løfte opgaven og sørge for, at arrangementet fik et godt forløb. Samarbejdet foregik i en behagelig atmosfære, hvor de forskellige ideer blev drøftet omhyggeligt for derefter enten at blive kuldkastet eller søsat.
 
For helsingoranere og besøgende til byen blev dagens begivenhed en enestående mulighed for på nært hold at se de mange kongelige gæster. Dronningen ankom i Krone I fra Fredensborg, og den svenske kongefamilie ankom med nogen forsinkelse med kystbevogtningsskibet Amfitrite. På Kongekajen stod ikke mindre end fjorten faner i Faneborgen, som blev ledet af pensioneret oberst Jørgen Svaneberg. Helsingørs borgmester, Johannes Hecht-Nielsen, bød velkommen, hvorefter de kongelige hilste på biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, politidirektør Thorkild Fogde, havnechef Benny Carlsen og museumsinspektør og projektleder Mona Faye. Helsingør Pigegarde spillede den danske og svenske nationalmelodi, da de kongelige gæster var ankommet.
 
 
De to dronninger fik sammen med Kronprinsesse Victoria og Prinsesse Benedikte overrakt blomsterbuketter, som var bundet af Tine Jensen fra Blomsterbutikken. Buketterne bestod blandt andet af Hortensia, Ridderspore, flere forskellige roser og Lisianthus – alle i den lilla-blå nuance, kaldet Bernadotteblå.
 
De mange tilskuere hyldede de kongelige, da de i fint vejr spadserede fra Kongekajen til Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskab. Her blev de budt velkommen af Skydeselskabets formand, Sten Kallenbach og decisor Henning Andersen.
 
 
De kongelige gæster indskrev sig sammen med de gejstlige i en gæstebog, som forlods var trykt til minde om dagen, og hvor en kopi af konverteringsakten, der var skaffet til veje fra det svenske Riksarkiv i Stockholm, var indlagt. Dronning Silvia har siden fået tilsendt en kopi, da hun gav udtryk for et sådant ønske. Det originale chatol, hvorved Jean Baptiste Bernadotte i sin tid havde underskrevet konverteringsakten og dermed konverteret til den lutherske lære, var lånt til arrangementet. Chatollet befinder sig i dag i familien Gloerfelt-Tarps eje.
 
 
Som en lille underfundighed blev der vist en tre minutter og tyve sekunder lang videofilm ”At tro eller ikke at tro”, som var udarbejdet af journalist Kirsten Moth, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, fotograf Torben Sørensen og direktør Jan Meldgaard Knudsen fra Iboks.
 
Efter at være blevet fulgt til bords, kunne de kongelige gæster tage plads i Festsalen, hvor borgmester Johannes Hecht-Nielsen bød velkommen. Efter velkomsttalen fik det svenske kongepar som velkomtgave fra Helsingør Kommune overrakt en stor glasbowle udført af kunstneren Louise Lagoni, der har atelier på Kronborg. I valg af gave fulgte man en gammel Helsingørtradition, hvor man forærede en punchebowle til en fremmed skipper, når han første gang gæstede byen.
 
 
I anledning af Bernadottejubilæet havde Louise Lagoni også fremstillet en lille erindringsgave, der lå ud for hver kuvert. Gaven - en lille frø på vej op af vandet kan ses som et sindbillede på Jean Baptiste Bernadottes liv. Ligesom den metamorfose frøen gennemlever fra æg over haletudse til den fuldt udviklede frø, gennemlevede Jean Baptiste Bernadotte en mindst lige så forunderlig forvandling. Født i beskedne kår, modnedes han som marskal for sluttelig at ende som konge af Sverige. Biskop Lise-Lotte Rebel causerede efterfølgende om det at konvertere.
 
Foto: Jeppe Aagaard Andersen
Efter at have spist frokost og nydt en dejlig dessert forlod de kongelige gæster præcist klokken 12.10 Skydeselskabet og kørte i biler eskorteret af politiet til Kongekajen. Her gik de om bord på kystbevogtningsskibet Amfitrite. På skibet fortalte landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen om projekt Kulturhavn Kronborg. Og inden kursen blev sat mod Helsingborg, hvor festlighederne fortsatte, lå Amfitrite stille uden for havnen, så de ombordværende kunne nyde både synet af byen og Kronborg og tydeligt høre de 27 skud, hvormed Kronborg saluterede - ligesom de gjorde i 1810. ”Salut er en æresbevisning, som er opstået til søs. Når to fremmede orlogsskibe mødte hinanden, affyrede de deres kanoner med løst krudt for at vise deres fredelige hensigter” skrev oberst og tidligere slotsforvalter ved Kronborg, John Zilmer, i en artikel i medierne. Kärnan hilste igen med fire skud. Ikke så snart havde Amfitrite lagt til ved Helsingørkajen i Helsingborg, før himlen åbnede sine sluser. I Helsingør derimod havde vejret vist sig fra sin bedste side. Ikke mindre end 101 akkrediterede pressefolk dækkede begivenheden. Nordsjællands Politi, PET og SÄPO sørgede for, at alt forløb i god ro og orden.
 
Borgerne i Helsingør kunne i Apotekets vinduer på Stengade læse om Jean Baptiste Bernadottes liv på store plancher, som blev sat op få dage inden det kongelige besøg, og bager Modin i Stjernegade havde sørget for en ny kage, Bernadottekagen - en pendant til Napoleonshatten, som er vores mest populære tørkage siden 1800-tallet.
 
Fejringen af 200-året for Jean Baptiste Bernadottes rejse til Sverige er veloverstået, og alt gik som planlagt. Dronning Margrethe gav udtryk for, at hun havde været meget tilfreds med arrangementet, da jeg sammen med Helsingørs borgmester var i den åbne audiens, som fandt sted på Christiansborg den 13. december 2010, for at takke for besøget i Helsingør.